Kontakt: biuro@tmg-gniezno.pl

Encyklopedia
Od roku 2001 najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez T M G jest praca nad „Encyklopedią Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej”. 1400 haseł na 728 stronach stanowiącym pełne kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.

Pomnik Opatrzności Bożej
Inicjatywa społeczna mająca na celu odbudowę pomnika Opatrzności Bożej, który został zniszczony w czasie drugiej wojny światowej.
CZYTAJ WIĘCEJ

Gala Gnieźnianin Roku 2018

W  sobotę 2 marca 2019 r. w Sali Kryształowej Starego Ratusza przy ul. Chrobrego odbyła się uroczystość wręczenia nagród Gnieźnianin Roku 2018. Impreza ta ma bogata tradycję bowiem Koncert galowy z tej okazji organizowany jest od 1984 roku, a ostatnie wydarzenie odbyło się  po raz 32. W odnowionej Sali Gnieźnieńskiego Ratusza spotkało się wielu znakomitych […]

Nominacja do tytułu Osobowość Roku Głosu Wielkopolskiego

Mam przyjemność poinformować Państwa, iż moja osoba została nominowana do tytułu Osobowość Roku Głosu Wielkopolskiego w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna powiatu gnieźnieńskiego. Choć trudno w to uwierzyć, ale ważniejszym od tego zaszczytnego tytułu jest dla mnie promocja dzieła odbudowy Pomnika Opatrzności Bożej, który wraz z Towarzystwem Miłośników Gniezna i darczyńcami zrealizowałem a który niestety […]

Pomnik Opatrzności Bożej został odbudowany

Szanowni Państwo, W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości został odbudowany Pomnik Opatrzności Bożej. To wspólne dzieło Towarzystwa Miłośników Gniezna i mieszkańców Grodu Lecha zostało dokonane po 78 latach  od czasu jego haniebnego zniszczenia przez hitlerowskiego okupanta. Decyzja o odtworzeniu Monumentu ma wymiar historyczny, religijny i kulturowy. Jesteśmy również przekonani , iż jako mieszkańcy nie […]

Zaproszenie na Uroczystość poświęcenia odbudowanego Pomnika Opatrzności Bożej

Zarząd Towarzystwa Miłośników Gniezna zaprasza na Uroczystość poświęcenia odbudowanego Pomnika Opatrzności Bożej, która odbędzie się w dniu 24.11.2018r. o godz. 15.00 u zbiegu ulic Warszawska – Dworcowa. Uroczystego Poświęcenia dokona Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Wojciech Polak Metropolita Gnieźnieński – Prymas Polski. W imieniu zarządu Jan Socha

Ruszył kolejny etap odbudowy pomnika

W dniu 15.10.2018r. została zabetonowana druga nadziemna część parkanu okalającego Pomnik. Towarzystwo Miłośników Gniezna jako realizator  odbudowy Pomnika zwróciło się z prośbą o pomoc finansową do gnieźnian, miejscowych podmiotów gospodarczych oraz radnych i parlamentarzystów. Do tej pory taka pomoc została udzielona lub zadeklarowana przez: – mieszkańców Gniezna – lokalne podmioty gospodarcze – Marszałka Województwa Wielkopolskiego […]

Podpisana umowa na wykonanie pomnika z firmą CONCRAFT

W dniu 4 lipca została podpisana umowa na wykonanie Pomnika z firmą CONCRAFT z Bielska Białej. Podpisanie umowy poprzedziły długotrwałe rozmowy na temat sposobu wykonania monumentu, materiału z jakiego ma być wykonany oraz negocjacje cenowe. Zgodnie z umową Pomnik ma stanąć do końca października br..

Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 22.03.2018

W dniu 22 marca odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Towarzystwa Miłośników Gniezna , na której dokonano częściowej zmiany zarządu TMG . Nowy zarząd ukonstytuował się następującym składzie: Jan Socha – prezes Jerzy Nadoliński – wiceprezes Dariusz Michałowski – wiceprezes Grażyna Bernaciak – członek Krystyna Lubińska – Palicka – członek Mariusz Mądrowski – skarbnik Jacek Bogacz – […]

Konferencja sprawozdawcza za 2016 r.

Dnia 13 czerwca 2017 roku odbyła się XXI Konferencja Sprawozdawcza TMG. Przyjęto 6 uchwał. Uchwaly wchodzą w życie z dnem podjęcia. Prezes TMG Jan Socha Uchwala nr 1/2017r. Zatwierdza się sprawozdanie z dzialalności  Zarządu  za 2016r. Uchwala  nr 2/1017r. Zatwierdza sie sprawozdanie finansowe Zarządu za 2016r. Uchwala nr 3/2017r. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji […]

Składki

Szanowni  Członkowie  i  Sympatycy, uprzejmie proszę o zapłacenie składek członkowskich za 2017r. Przypominam, że członkowie pracujący płacą  – 30,00zł, emeryci – renciści – studenci – 15,00zł, bezrobotni -10zł. Można uiścić składkę wpłacając bezpośrednio na nasze konto nr PKO BP 75 1020 4115 0000 9502 0051 2483, podając swoje nazwisko. Ponadto przypominam, że można zakupić Encyklopedię Gniezna […]

Spotkanie Społecznego Komitetu

W dniu 02.03.2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Opatrzności Bożej, zniszczonego przez hitlerowców w 1940 roku. Podczas dyskusji ustalono zasady promocji odbudowy Pomnika i pozyskiwania funduszy na ten cel.

Towarzystwo Miłośników Gniezna
„Tak po prostu dla rozwoju Gniezna” poprzez:
– pobudzenie i koordynowanie inicjatyw społeczno- gospodarczych dla rozwoju życia kulturalno-oświatowego, naukowego i artystycznego,
– ocenianie potrzeb i wyrażanie opinii w imieniu środowisk twórczych i aktywu społecznego w zakresie życia kulturalnego, oświatowego, naukowego i artystycznego, wobec organów władzy, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także wobec innych organizacji i stowarzyszeń,
– popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku oraz dalszej twórczości: naukowej, artystycznej i regionalnej kultury.

“Zachować wspomnienia i kreować rozwój społeczności lokalnej” to kredo, którym posługuje się Towarzystwo Miłośników Gniezna na codzień.

PATRONAT