*
jêzyki
flash_baner_2012
Menu
encyklopedia

 

Encyklopedia
Od roku 2001 najważniejszym przedsięwzięciem realizowanym przez T M G jest praca nad „Encyklopedią Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej”. 1400 haseł na 728 stronach stanowiącym pełne kompendium wiedzy o Gnieźnie i regionie.
Kolejka wąskotorowa
Od 1883 roku, Kolej Wąskotorowa związana jest z Gnieznem oraz Ziemią Gnieźnieńską. Aktualnie TMG przejło od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie prowadzenie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej, jest to teraz podstawowa działalnoś TMG.
news
 Aktualności
2016/8/10 10:20:33 (646 XOOPS__READS)

Szanowni  Członkowie  i  Sympatycy, uprzejmie proszę o zapłacenie składek członkowskich za 2016r. Przypominam, że członkowie pracujący płacą  – 30,00zł, emeryci – renciści - studenci – 15,00zł, bezrobotni -10zł. Można uiścić składkę wpłacając bezpośrednio na nasze konto nr PKO BP 75 1020 4115 0000 9502 0051 2483, podając swoje nazwisko. Ponadto przypominam, że można zakupić Encyklopedię Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej w naszym biurze. Koszt encyklopedii z miękką okładką wynosi 70,00 zł, z twardą okładką 100,00zł. Wszystkie dochody przeznaczamy na budowę Pomnika Opatrzności Bożej.

                                                                                                                                      Skarbnik                       

                                                                                                                                                               Włodzimierz Karaczun2016/3/3 16:02:20 (943 XOOPS__READS)

W dniu 02.03.2016 roku odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Opatrzności Bożej, zniszczonego przez hitlerowców w 1940 roku. Podczas dyskusji ustalono zasady promocji odbudowy Pomnika i pozyskiwania funduszy na ten cel.2016/2/21 13:05:56 (906 XOOPS__READS)

Uchwała nr 2/2016

Zarządu TMG Gniezna   z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie nieprzyznawania w 2016 roku tytułu „Gnieźnianina Roku za 2015”.

Zarząd TMG działając na podstawie § 25 pkt.1,18 i 20 Statutu TMG uchwala co następuje:

§ 1.1. Postanawia się nie przyznawać  w 2016 roku tytułu „Gnieźnianina Roku 2015”.

      2. Decyzja ta związana jest z przeznaczeniem wszystkich środków finansowych  Towarzystwa na rzecz odbudowy Pomnika Opatrzności Bożej.

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                Jan Socha

                                                                                                 Prezes TMG2016/2/21 12:57:45 (865 XOOPS__READS)

Uprzejmie informujemy, że obniżyliśmy cenę za Encyklopedię Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej. Egzemplarz w twardej oprawie kosztuje 100 zł,w miękkiej oprawie 70 zł. Można ją nabyć w naszej siedzibie ul.Wrzesińska  2, tel. 61  426 11 30. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Mieszkańców Miasta i Powiatu oraz wszystkich przedsiębiorców i szefów instytucji, do nabycia, szczególnie te osoby,  których krewni lub znajomi są uwiecznieni w encyklopedii - pamiątka na wieki! Pamiętaj - niewele jest miast, które mogą się poszczycić własną encyklopedią. To już jest "biały kruk". 

Uchwała nr 1/2016 Zarządu TMG z dnia 19 lutego 2016 r.

w sprawie  obnizenia cen "Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej"

Zarząd TMG działając na podstawie § 25 pkt.1. i 11 Statutu TMG uchwala co następuje:

§1. Mając na uwadze zwiekszenie możliwości nabycia  "Encyklopedii Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej" ustala się nowe ceny  jej nabycia:

Encyklopedia w sztywnej oprawie  - 100 zł

Encyklopedia w miękkiej oprawie   -   70 zł

§2. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                             Jan Socha

                                                                                              Prezes TMG2015/5/23 8:37:22 (1481 XOOPS__READS)

Odbudują Pomnik Opatrzności Bożej

  Rafał Wichniewicz

Jeden z najstarszych monumentów istniejących dawniej na terenie Gniezna, doczeka się swojej odbudowy. Zakończyły się już prace projektowe.

Informacjami w tej kwestii podzielili się przedstawiciele Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Opatrzności Bożej, powstałego przy Towarzystwie Miłośników Gniezna. Obiekt miałby zostać ponownie ustawiony w miejscu, w którym znajdował się do 1940 roku, a więc na narożniku ul. Warszawskiej i Dworcowej. Inicjatywa uzyskała aprobatę abpa Wojciecha Polaka, Prymasa Polski, który z entuzjazmem przyjął ten pomysł i przyjął honorowe przewodnictwo nad Komitetem. W sierpniu rozpoczęły się prace projektowe, których efekty przedstawiono na spotkaniu z mediami 5 listopada. - Odbudowę tego pomnika traktujemy, jako działanie trójwymiarowe, tzn. w wymiarze kulturowym, religijnym i historycznym - przekazał Jan Socha, prezes TMG i ww. Komitetu.

Pomnik Opatrzności Bożej był obiektem wyjątkowym. Pierwotnie obelisk został ustawiony w 1793 roku przy rozwidleniu ulicy Witkowskiej i Wrzesińskiej, a ufundowany został przez mieszczanina Piotra Gostomskiego. Był on radnym, sędzią i burmistrzem miasta w latach 1790 – 91 oraz członkiem cywilno-wojskowej komisji insurekcji kościuszkowskiej w województwie gnieźnieńskim. Dzięki symbolowi Opatrzności, umieszczonemu na pomniku, zyskał on u mieszkańców także określenie „Bożego Oka”. (1) 2 3 »
TMG

Towarzystwo Miłośników Gniezna – „Tak po prostu dla rozwoju Gniezna” poprzez:

  • pobudzenie i koordynowanie inicjatyw społeczno- gospodarczych dla rozwoju życia kulturalno-oświatowego, naukowego i artystycznego,
  • ocenianie potrzeb i wyrażnie opinii w imieniu środowisk twórczych i aktywu społecznego w zakresie życia kulturalnego, oświatowego, naukowego i artystycznego, wobec organów władzy, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, a także wobec innych organizacji i stowarzyszeń,
  • popieranie i upowszechnianie dotychczasowego dorobku oraz dalszej twórczości: naukowej, artystycznej i regionalnej kultury.

"Zachować wspomnienia i kreować rozwój społeczności lokalnej” to kredo, którym posługuje się Towarzystwo Miłośników Gniezna na codzień.


Stopka2012

Towarzystwo Miłośników Gniezna, ul. Wrzesińska 2, 62-200 Gniezno, e-mail: biuro@tmg-gniezno.pl, Tel.: +48 61 426 11 30 Projekt i wykonanie: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

XOOPS__USERNAME
Logowanie
e-mail